Sizi Kök Dizaýn onlaýn platformamyzda hoş gördük!

Müşderi kart

       

 

-         Bu müşderi karty, eden söwdalarynyň esasynda dowamly müşderilerimize berilýär.

-         Bu kartyň kömegi bilen siz, “KÖK” dükanlarynyň ählisinden şeýle-de instagram sahypamyz we saýtymyzdan islän harydyňyzda 10% arzanladyş bilen söwda edip bilersiňiz. Şeýle-de, bu karta eýe bolan müşderilerimiz, geçiriljek ähli arzanladyş we aksiýalarda beýleki müşderilerimizden tapawutlylykda arzanladyş gazanarlar!

-         Her kartyň öz hususy belgisi bolup, şol belginiň esasynda kart kabul edilýär.

-         Müşderi kartynyň adaty şeýle-de kiçi görnüşi bolup, olaryň ikisi hem şol bir belgä eýedir. Ýagny, söwda edeniňizde olaryň haýsy-da bolsa birini ulanyp bilersiňiz.

-         Kartyňyzy ýitiren ýagdaýyňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris!

 

Habarlaşmak üçin: 865 037 888